Унучак, А.У. Некаторыя старонкі царкоўнага служэння пастара Лукаша Дзекуць-Малея ў Брэсце ў 1920-я – пачатку 1930-х гг. / А.У. Унучак // Лукаш Дзекуць-Малей: пастар, які працягнуў справу Скарыны. – 2021. – С. 176-182.


Download (PDF, Unknown)

Leave a comment

Your email address will not be published.