Анофранка, Н. Злачынствы непаўналетніх і малалетніх дзяцей у 30–50-я гады XIX ст. на землях Беларусі / Н. Анофранка // Беларускі гістарычны агляд. – 2021. – №54–55. – С. 53-94.


Download (PDF, Unknown)

Leave a comment

Your email address will not be published.