Зяноўка, Я.С. Навучанне беларускай інтанацыі сродкамі камп’ютарнай лінгвадыдактыкі / Я.С. Зяноўка // Весцi БДПУ. – 2020. – Серыя 1. № 1. – С. 104–108.


Download (PDF, 386KB)