Лобанов, Б.М. Исторические предпосылки создания систем синтеза белорусской речи / Б.М. Лобанов // Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы: пр. Міжнар. навук. канф., Мінск, 20-21 лістапада 2012 г. – С. 47-53.


Download (PDF, Unknown)