С.А. Гецэвіч

Гецэвіч, Ю.С. Гісторыка-культурны турыстычны маршрут “Брэст-горад Бібліі” у персанальным аўдыягідзе / Ю.С. Гецэвіч, А. Унучак, Э. Пратасеня, А. Бакуновіч, Я. Зяноўка // Евангельская царква Беларусі: гісторыя і сучаснасць. Выпуск 5 (да 100-годдзя Вялікага евангельскага прабуджэння ў Брэсце і 90-годдзя выдання беларускага перакладу Новага Запавету і Псальмоў: зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. (Мінск, 4 снежня 2021 г) / уклад.: А.І. Бокун, А.У. Унучак, Ю.А. Бачышча. – Мінск, Пазітыў-цэнтр, 2022. – С. 259-267.

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Праектаванне беларуска- і рускамоўных натуральна-маўленчых інтэрфейсаў для даведкавых сістэм / Ю.С. Гецэвіч, Д.А. Дзенісюк, С.А. Гецэвіч, Л.І. Кайгародава, К.А. Нікалаенка // Інфарматыка. – 2021. – №4. – С. 40-52.

Крыніца

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Праектаванне натуральна-моўных інтэрфейсаў для даведкавых сістэм / Ю.С. Гецэвіч, У.А. Жытко, С.А. Гецэвіч, Л.І. Кайгародава, К.А. Нікалаенка // Інфарматыка. – 2019. – Т. 16, № 3. – С. 37-47.

https://inf.grid.by/jour/article/view/864/817

Чытаць больш...

Універсальная дзесятковая класіфікацыя : Асноўная табліца. Класы 0-9. Дапаможныя табліцы. Алфавітна-прадметны паказальнік : першае скарочанае выданне на беларускай мове

Універсальная дзесятковая класіфікацыя : Асноўная табліца. Класы 0-9. Дапаможныя табліцы. Алфавітна-прадметны паказальнік : першае скарочанае выданне на беларускай мове / Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [рэдакцыйная калегія: Ю. С. Гецэвіч, С. А. Пугачова, Г. Р. Станіславенка і інш.; укладальнікі алфавітна-прадметнага паказальніка: С. І. Лысы, Г. Р. Станіславенка, Ю. С. Гецэвіч]. – Мінск, 2015. – 332 с. ISBN […]

Чытаць больш...

Hetsevich Y., Hetsevich S., Skopinava A., Lobanov B., Yakubovich Y. and Kim Y. Describing Set and Free Word Combinations in Belarusian and Russian with NooJ. Formalising Natural Languages with NooJ 2013 : Selected Papers from the NooJ 2013 International Conference (Saarbrucken, Germany). Edited by Svetla Koeva, Slim Mesfar and Max Silberztein. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle., UK, 2014. – P. 101-114

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Сучасная электронная бібліятэка школьніка і адаптацыя УДК для яе на беларускую мову / Ю.С. Гецэвіч, С.А. Гецэвіч, С.А. Філімонаў, К.В. Ломаць, Д.А. Кушнароў, А.А. Сіняк // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2012) : доклады XI Международной конференции (Минск, 15 ноября 2012 г.). – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2012. – С. 389–394.

Чытаць больш...

Hetsevich, Y. Accentual expansion of the Belarusian and Russian NooJ dictionaries / Y. Hetsevich, S. Hetsevich, B. Lobanov, A. Skopinava, Y. Yakubovich // Formalising Natural Languages with NooJ : Selected Papers from the NooJ 2012 Intern. Conf. / eds. Anaïd Donabédian, Victoria Khurshudian and Max Silberztein. – Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2013. – P. 24-36.

Formalising Natural Languages with NooJ

Чытаць больш...

Семантическая технология проектирования белорусско- и русскоязычных ЕЯ-интерфейсов вопросно-ответных систем / С.А. Гецевич, Ю.С. Гецевич, О.Е. Елисеева, В.А. Житко, А.А. Кузьмин // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS–2012) : материалы II Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 16–18 февраля 2012 г. / редкол. : В.В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2012 г. – С. 401–412.

Чытаць больш...

Hetsevich, Y. Overview of Belarusian And Russian dictionaries and their adaptation for NooJ / Y. Hetsevich, S. Hetsevich // Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 Intern. Conf. / eds. Vučković Kristina, Bekavac Božo, Silberztein Max. – Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2012. – P. 29–40.

Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena Cambridge Scholars Publishing

Чытаць больш...

Hetsevich, Yu.S. Belarusian and Russian linguistic modules processing for the system NooJ as applied to text-to-speech synthesis / Yu.S. Hetsevich, S.A. Hetsevich, B.M. Lobanov // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 30 мая – 3 июня 2012 г.). Вып. 11 (18): В 2 т. Т.1: Основная программа конференции. – М.: Изд-во РГГУ, 2012. – С. 198-212.

Чытаць больш...

Hetsevich, Y. Belarusian module for NooJ // Y. Hetsevich, S. Hetsevich, B. Lobanov, Ya. Yakubovich // NooJ web-site [Electronic resourse]. – 2012. Mode of access : http://www.nooj4nlp.net/pages/belarusian.html. – Date of access : 16.03.2012.

The downloadable Belarusian module for NooJ includes :   — several texts and projects, — several morphological and syntactic grammars, — several dictionaries.   Read README.rtf inside the be.zip for further details.   If you use this module for your work, please cite: Hetsevich Yuras, Hetsevich Sviatlana, 2012. Overview of Belarusian And Russian dictionaries and […]

Чытаць больш...