А.М. Скопінава

Гецэвіч, Ю.С. Беларускамоўнае выданне УДК: склад і асноўныя этапы падрыхтоўкі / Ю.С. Гецэвіч, А.М. Скопінава, Т.І. Окрут, Г.Р. Станіславенка // Інструментарый індэксатара і яго прымяненне ў бібліятэках Беларусі / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; пад рэд. Кузьмініч Т.В. — Мінск : БібліяКансультант, 2016. — C. 27-34.

Чытаць больш...

Skopinava, A. Converting Quantitative Expressions with Measurement Unit into an Orthographic Form, and Convenient Monitoring Methods for Belarusian / A. Skopinava, Y. Hetsevich, J. Borodina // Formalising Natural Languages with Nooj 2014 / UK ; ed. Johanna Monti, Max Silberztein, Mario Monteleone and Maria Pia di Buono. — Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2015. — P. 175-186.

Чытаць больш...

Hetsevich, Yu. Processing of Quantitative Expressions with Measurement Units in the Nominative, Genitive, and Accusative Cases for Belarusian and Russian / Yu. Hetsevich, A. Skopinava // Text, Speech and Dialogue 2014: Proceedings of the 17th International Conference (Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014) / Eds. Petr Sojka, Aleš Horák, Ivan Kopeček, Karel Pala. — Springer International Publishing, 2014. — P. 101-107.

 

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Лінгвістычныя рэсурсы для пераўтварэння колькасных выразаў з адзінкамі вымярэння тыпу “лічба-сімвал” у словазлучэнні для беларускай і рускай моў / Ю.С. Гецэвіч, А.М. Скопінава // Карповские научные чтения, выпуск 8 : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Бел. гос. ун-т ; редкол. : А.И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск : “ИВЦ Минфина”, 2014. – Ч. 1. – C. 236-240.

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Метад пабудовы кампанентаў сінтэзу маўлення па тэксце для натуральна-маўленчага інтэрфейса пры дапамозе NooJ / Гецэвіч Ю.С., Скопінава A.M., Окрут Т.І. // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS–2014) : материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 20–22 февраля 2014 года) / редкол. : В.В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2014 г. – С. 333–338.

Чытаць больш...

Hetsevich Y., Hetsevich S., Skopinava A., Lobanov B., Yakubovich Y. and Kim Y. Describing Set and Free Word Combinations in Belarusian and Russian with NooJ. Formalising Natural Languages with NooJ 2013 : Selected Papers from the NooJ 2013 International Conference (Saarbrucken, Germany). Edited by Svetla Koeva, Slim Mesfar and Max Silberztein. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle., UK, 2014. – P. 101-114

Чытаць больш...

Skopinava, A.M. Processing of quantitative expressions with units of measurement in scientific texts as applied to belarusian and russian text-to-speech synthesis / Yu. S. Hetsevich, A.M. Skopinava, B. M. Lobanov // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 29 мая – 2 июня 2013 г.). Вып. 12 (19): В 2 т. Т.1: Основная программа конференции. – М.: Изд-во РГГУ, 2013. – С. 634-651.

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Мадэляванне і распрацоўка сістэм пошуку колькасных выразаў з адзінкамі вымярэння ў электронных тэкстах на беларускай і рускай мовах / Ю.С. Гецэвіч, А.М. Скопінава, А.Ф. Есіс // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2013) : доклады XII Международной конференции (Минск, 20 ноября 2013 г.). – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2013. – С. 282–287.

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Кампаненты ідэнтыфікацыі колькасных выразаў з адзінкамі вымярэння ў тэкстах на беларускай і рускай мовах / Гецэвіч Ю.С., Скопінава A.M. // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS–2013) : материалы III Междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 21–23 февраля 2013 года) / редкол. : В.В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2013 г. – С. 319–328.

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Фармалізацыя структур лікавых выразаў з адзінкамі вымярэння ў тэкстах на беларускай і рускай мовах / Ю.С. Гецэвіч, А.М. Скопінава // Карповские научные чтения, выпуск 7 : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Бел. гос. ун-т; редкол. : А.И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Белорусский Дом печати, 2013. – Ч. 1. – С. 240–244.

Чытаць больш...

Hetsevich, Y. Accentual expansion of the Belarusian and Russian NooJ dictionaries / Y. Hetsevich, S. Hetsevich, B. Lobanov, A. Skopinava, Y. Yakubovich // Formalising Natural Languages with NooJ : Selected Papers from the NooJ 2012 Intern. Conf. / eds. Anaïd Donabédian, Victoria Khurshudian and Max Silberztein. – Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2013. – P. 24-36.

Formalising Natural Languages with NooJ

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Ідэнтыфікацыя выразаў з адзінкамі вымярэння ў навукова-тэхнічных і прававых тэкстах на беларускай і рускай мовах / Ю.С. Гецэвіч, А.М. Скопінава // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2012) : доклады XI Международной конференции (Минск, 15 ноября 2012 г.). – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2012. – С. 260–265.

Чытаць больш...

Скопинова, Е.Н. Виды лингвистической валентности как система / Е.Н. Скопинова // Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов. Вып. 8: в 2-х т. Т. 2 / сост. С.В. Анцух; под общ. ред. В.Г. Шадурского. – Минск : Четыре Четверти, 2012. – С. 376–378.

Чытаць больш...

Скопинова, Е.Н. Систематизация знаний о криптосистемах / Е.Н. Скопинова // Сборник работ 66-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, 2009 г. – Минск : БГУ, 2009. – Т. 3. – С. 46–48.Скопинова, Е.Н. Систематизация знаний о криптосистемах / Е.Н. Скопинова // Сборник работ 66-й научной конференции студентов и аспирантов Белорусского государственного университета, 2009 г. – Минск : БГУ, 2009. – Т. 3. – С. 46–48.

Чытаць больш...