ДАКЛАДЫ

Гецэвіч, Ю.С. Распрацоўка канцэпцыі мабільнага прыстасавання ў сферы турызма як сродка ўспрыняцця замежнікам культурна-маўленчых асаблівасцяў краіны / Ю.С. Гецэвіч, А.В. Крывальцэвіч // Актуальные вопросы германской филологии и лингводидактики : материалы XX Междунар. науч.-практ. конф. / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина ; редкол. : Е. Г. Сальникова [и др.]. — Брест : Альтернатива, 2016. — C. 254-257.

Чытаць больш...

Станіславенка, Г.Р. Выкарыстанне камп’ютарна-лінгвістычных сродкаў для перакладу ўніверсальнай дзесятковай класіфікацыі дамена “тэатр” з англійскай на беларускую мову і генерацыя алфавітна-прадметнага паказальніка / Г.Р. Станіславенка, Ю.С. Гецэвіч, С.І. Лысы // Актуальные вопросы германской филологии и лингводидактики: материалы XX Междунар. науч.-практ. конф. / Брест. гос. ун-т  имени А.С. Пушкина; редкол.: Е. Г. Сальникова [и др.]. — Брест : Альтернатива, 2016. — C. 264-266.

Чытаць больш...

Лысы, С.І. Выкарыстанне камп’ютарна-лінгвістычных сэрвісаў праекта www.corpus.by як лінгвадыдактычных сродкаў навучання замежным і родным мовам. / С.І. Лысы, Ю.С. Гецэвіч // Актуальные вопросы германской филологии и лингводидактики : материалы XX Междунар. науч.-практ. конф. / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина ; редкол. : Е. Г. Сальникова [и др.]. — Брест : Альтернатива, 2016.— C. 261-263.

Чытаць больш...

Качан, Я. С. Праблемы апрацоўкі колькасных выразаў з адзінкамі вымярэння на прыкладзе дыстанцыі, даўжыні, хуткасці і памеру для англійскай і беларускай моў / Я. С. Качан, П. А. Маракуліна, А. В. Крывальцэвіч // Актуальные вопросы германской филологии и лингводидактики : материалы XX Междунар. науч.-практ. конф. / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина ; редкол. : Е. Г. Сальникова [и др.]. — Брест : Альтернатива, 2016. — C. 257-261.

Чытаць больш...

Лобанов Б.М. Методы семантического анализа для построения голосовых интерфейсов: синтез речи / Б.М. Лобанов // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем OSTIS-2011 : материалы Междунар. научн.-техн. конф., Минск, 10–12 февраля 2011 г. / редкол. : В.В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2011. – С. 387–394.

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Праектаванне інтэрнэт-сервісаў для працэсараў сінтэзатара маўлення па тэксце з магчымасцю прадстаўлення бясплатных электронных паслуг насельніцтву / Ю.С. Гецэвіч, С.І. Лысы // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2014) : доклады XIII Международной конференции (Минск, 20 ноября 2014 г.). – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2014. — C. 265-269.

Чытаць больш...

Hetsevich, Yu. Processing of Quantitative Expressions with Measurement Units in the Nominative, Genitive, and Accusative Cases for Belarusian and Russian / Yu. Hetsevich, A. Skopinava // Text, Speech and Dialogue 2014: Proceedings of the 17th International Conference (Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014) / Eds. Petr Sojka, Aleš Horák, Ivan Kopeček, Karel Pala. — Springer International Publishing, 2014. — P. 101-107.

 

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Класіфікацыя фразаў дыялогаў па эматыўных прыкметах на матерыяле рускіх і беларускіх мастацкіх твораў / Ю.С. Гецэвіч, Ю.С. Барадзіна // Карповские научные чтения, выпуск 8 : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Бел. гос. ун-т ; редкол. : А.И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск : “ИВЦ Минфина”, 2014. – Ч. 1. – C. 240-243.

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Распрацоўка лінгвістычных рэсурсаў для алгарытмаў ідэнтыфікацыі рэплік дыялогаў у электронных тэкстах мастацкай тэматыкі на беларускай і рускай мовах / Ю.С. Гецэвіч, Т.І. Окрут, Я.А. Міхайлава // Карповские научные чтения, выпуск 8 : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Бел. гос. ун-т ; редкол. : А.И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск : “ИВЦ Минфина”, 2014. – Ч. 1. – C. 231-235.

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Рашэнне прыкладных лінгвістычных задач пры дапамозе сэрвісаў рэсурсаў www.corpus.by / Ю.С. Гецэвіч, С.І. Лысы // Карповские научные чтения, выпуск 8 : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Бел. гос. ун-т ; редкол. : А.И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск : “ИВЦ Минфина”, 2014. – Ч. 1. – C. 243-247.

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Лінгвістычныя рэсурсы для пераўтварэння колькасных выразаў з адзінкамі вымярэння тыпу “лічба-сімвал” у словазлучэнні для беларускай і рускай моў / Ю.С. Гецэвіч, А.М. Скопінава // Карповские научные чтения, выпуск 8 : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Бел. гос. ун-т ; редкол. : А.И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск : “ИВЦ Минфина”, 2014. – Ч. 1. – C. 236-240.

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Распрацоўка лінгвістычных рэсурсаў для тэставання фанемна-алафоннага працэсара сінтэзатара беларускага маўлення / Ю.С. Гецэвіч, А.В. Гюнтар // Карповские научные чтения, выпуск 8 : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Бел. гос. ун-т ; редкол. : А.И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск : “ИВЦ Минфина”, 2014. – Ч. 2. – C. 15-18.

Чытаць больш...

Лобанов, Б.М. Универсальные мелодические портреты интонационных конструкций русской речи / Б.М. Лобанов, Т.И. Окрут // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 4 – 8 июня 2014 г.). Вып. 13 (20). — М. : Изд-во РГГУ, 2014. — C. 330-339.

Крыніца: http://www.dialog-21.ru/digest/2014/

Чытаць больш...

Hetsevich, Yu. The system of generation of phonetic transcriptions for input electronic texts in belarusian / Yu. Hetsevich, V. Mandzik, V. Rusak, A. Hiuntar, T. Okrut, B. Lobanov, S. Lysy, Dz. Dzenisiuk // Pattern Recognition and Information Processing : Proceedings Of The 12th International Conference (28-30 May, Minsk, Belarus) — Minsk : UIIP NASB, 2014. — C.81-85.

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Аўтаматызаваны пошук дыялектызмаў у электронных тэкстах з дапамогай NooJ / Гецэвіч Ю.С., Зур Г.І., Барадзіна Ю.С. // Тези доповідей міжнародної конференції «Діалекти в синхронії та діахронії : загальнослов’янський контекст» (Київ, 2–4 квітня 2014 року) / За ред. П.Ю. Гриценка . Ін-т укр. мови НАН України . Київ : КММ, 2014 . – С. 107–112.

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Стварэнне сэрвіса арфаэпічнага генератара слоўнікаў / Гецэвіч Ю.С., Гюнтар A.В., Лысы С.І., Русак В.П., Мандзік В.А. // Тези доповідей міжнародної конференції «Діалекти в синхронії та діахронії : загальнослов’янський контекст» (Київ, 2–4 квітня 2014 року) / За ред. П.Ю. Гриценка . Ін-т укр. мови НАН України . Київ : КММ, 2014 . – С. 101–106.

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Метад пабудовы кампанентаў сінтэзу маўлення па тэксце для натуральна-маўленчага інтэрфейса пры дапамозе NooJ / Гецэвіч Ю.С., Скопінава A.M., Окрут Т.І. // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS–2014) : материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 20–22 февраля 2014 года) / редкол. : В.В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2014 г. – С. 333–338.

Чытаць больш...

Шчурко, М.Л. Кампанент для аналізу часцін мовы беларускіх слоў ва ўмовах абмежаваных сістэмных рэсурсаў / Шчурко М.Л., Гецэвіч Ю.С., Пакладок Д.А. // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS–2014) : материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 20–22 февраля 2014 года) / редкол. : В.В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2014 г. – С. 457–460.

Чытаць больш...

Лобанов, Б.М. О решении задач снятия омонимии при распознавании и синтезе речи / Лобанов Б.М., Житко В.А. // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS–2014) : материалы IV Междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 20–22 февраля 2014 года) / редкол. : В.В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2014 г. – С. 103–110.

Чытаць больш...

Hetsevich Y., Hetsevich S., Skopinava A., Lobanov B., Yakubovich Y. and Kim Y. Describing Set and Free Word Combinations in Belarusian and Russian with NooJ. Formalising Natural Languages with NooJ 2013 : Selected Papers from the NooJ 2013 International Conference (Saarbrucken, Germany). Edited by Svetla Koeva, Slim Mesfar and Max Silberztein. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle., UK, 2014. – P. 101-114

Чытаць больш...

Skopinava, A.M. Processing of quantitative expressions with units of measurement in scientific texts as applied to belarusian and russian text-to-speech synthesis / Yu. S. Hetsevich, A.M. Skopinava, B. M. Lobanov // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 29 мая – 2 июня 2013 г.). Вып. 12 (19): В 2 т. Т.1: Основная программа конференции. – М.: Изд-во РГГУ, 2013. – С. 634–651.

Чытаць больш...

Покладок, Дмитрий. Многоязычный синтезатор речи по тексту для стационарных мобильных и интернет-платформ [Электронный ресурс] / Дмитрий Покладок, Юрий Гецевич, Борис Лобанов, Дионис Брек // «Young scientists – uniting force of world science and culture» International Scieniıfic conference (Ashgabat, September 4-5, 2013) – Электрон, дан. – Ashgabat: Ylym, 2013. – 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): зв., цв.; 12 см.

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Да праблемы ідэнтыфікацыі прагматэм і граматычных словазлучэнняў у тэкстах на беларускай мове / Ю.С. Гецэвіч, Ю.А. Кім // Карповские научные чтения, выпуск 7 : сб. науч. ст. : в 2 ч. / Бел. гос. ун-т ; редкол. : А.И. Головня (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Белорусский Дом печати, 2013. – Ч. 1. – С. 287–291.

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Мадэляванне і распрацоўка сістэм пошуку колькасных выразаў з адзінкамі вымярэння ў электронных тэкстах на беларускай і рускай мовах / Ю.С. Гецэвіч, А.М. Скопінава, А.Ф. Есіс // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2013) : доклады XII Международной конференции (Минск, 20 ноября 2013 г.). – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2013. – С. 282–287.

Чытаць больш...

Житко В.А. Справочная система с речевым интерфейсом / Житко В.А., Гецевич Ю.С., Лобанов Б.М. // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS–2013) : материалы III Междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 21–23 февраля 2013 года) / редкол. : В.В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2013 г. – С. 505–510.

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Кампаненты ідэнтыфікацыі колькасных выразаў з адзінкамі вымярэння ў тэкстах на беларускай і рускай мовах / Гецэвіч Ю.С., Скопінава A.M. // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS–2013) : материалы III Междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 21–23 февраля 2013 года) / редкол. : В.В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2013 г. – С. 319–328.

Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Кампаненты для розных платформаў сінтэзатара маўлення па тэксце для інтэлектуальных сістэм / Ю.С. Гецэвіч, Д.А. Пакладок, Д.В. Брэк // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS–2013) : материалы III Междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 21–23 февраля 2013 года) / редкол. : В.В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2013 г. – С. 375–382.

Чытаць больш...

Hetsevich, Yu. Identification of Expressions with Units of Measurement in Scientific, Technical & Legal Texts in Belarusian and Russian // Yu. Hetsevich, A. Skopinava // Proceedings of the Workshop on Integrating IR technologies for Professional Search [Electronic resource]. – 2013. Mode of access : http://ceur-ws.org/Vol-968/irps_6.pdf. – Date of access : 24.03.2013

Чытаць больш...