Удасканаленне працы аўтаматызаваных сістэм па тэкстах юрыдычнай тэматыкі


У межах працы над удасканаленнем сістэм сінтэзу маўлення па тэксце і сістэмы машыннага перакладу тэкстаў з мэтай падрыхтоўкі аўтаматызаванага працоўнага месца слабабачачага дзіцяці было вырашана ўзяць за аснову корпус юрыдычных тэкстаў – Кодэксы Рэспублікі Беларусь.

У этапы прац па ўдасканаленні сістэм сінтэзу маўлення па тэксце ўключана:

 • Сінтэзаванне маўлення тэкстаў на беларускай і рускай мовах.
 • Стварэнне спісаў слоў для папаўнення слоўнікаў націскаў.
 • Стварэнне рэкамендацый па ўдасканаленні акустычных мадэляў сінтэзатараў маўлення па тэксце.

У этапы прац па распрацоўцы і ўдасканаленні сістэм машыннага перакладу ўключана:

 • Стварэнне паралельных корпусаў тэкстаў юрыдычнай тэматыкі на беларускай і рускай мовах.
 • Стварэнне кантэкстных спісаў-прапаноў ад лінгвістаў для паляпшэнняў перакладу фраз наяўнымі машыннымі перакладчыкамі (etalonline.by, google, yandex).
 • Удасканаленне сэрвісаў і методыкі вычыткі тэкстаў вялікага памеру.
 • Распрацоўка сістэм машыннага перакладу.

 

Праграмнае забеспячэнне, якое выкарыстоўвацца і распрацоўваецца

 

Корпус тэкстаў і прамежкавыя вынікі

Прывядзем крыніцы для стварэння корпуса тэкстаў юрыдычнай тэматыкі са спасылкамі на адпаведныя рэсурсы і папярэднія вынікі. Заўважым, што на дадзены момант застаецца 8 тэкстаў без адпаведнікаў на беларускай мове:

 

Назва тэксту і крыніца Пераклады тэксту Слоўнікі і дадатковыя матэрыялы Агучаныя матэрыялы сінтэзатарам маўлення
Банковский кодекс Республики Беларусь БАНКАЎСКІ КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)
Банкаўскі кодэкс на беларускай мове

Банкаўскі кодэкс на рускай мове

Бюджетный кодекс Республики Беларусь БЮДЖЭТНЫ КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)
Слоўнік замен Бюджэтны кодэкс на беларускай мове

Бюджэтны кодэкс на рускай мове

Водный кодекс Республики Беларусь
 1. Пераклад на беларускую мову
 2. ВОДНЫ КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

(апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)

Воздушный кодекс Республики Беларусь ПАВЕТРАНЫ КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)
Гражданский кодекс Республики Беларусь ГРАМАДЗЯНСКІ КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)

Пераклад на беларускую мову

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь ГРАМАДЗЯНСКІ ПРАЦЭСУАЛЬНЫ КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)
Жилищный кодекс Республики Беларусь Пераклад на беларускую мову
Избирательный кодекс Республики Беларусь
 1. Пераклад на беларускую мову
 2. ВЫБАРЧЫ КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
  (апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)
Кодекс внутреннего водного транспорта Республики Беларусь КОДЭКС УНУТРАНАГА ВОДНАГА ТРАНСПАРТУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ (апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье
 1. Пераклад на беларускую мову
 2. КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ШЛЮБЕ І СЯМ’І
  (
  апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)
Кодекс Республики Беларусь о земле
 1. Пераклад на беларускую мову
Кодекс Республики Беларусь о недрах
 1. Пераклад на беларускую мову
 2. КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ НЕТРАХ 
  (апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)
Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей
 1. Пераклад на беларускую мову
 2. КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ СУДОВЫМ ЛАДЗЕ І СТАТУСЕ СУДДЗЯЎ 

(апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ ПРАВАПАРУШЭННЯХ
(апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях ПРАЦЭСУАЛЬНА-ВЫКАНАЎЧЫ КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ АДМІНІСТРАЦЫЙНЫХ ПРАВАПАРУШЭННЯХ
(
апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)
Кодекс Республики Беларусь об образовании
Кодекс торгового мореплавания Республики Беларусь КОДЭКС ГАНДЛЁВАГА МАРАПЛАЎСТВА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ (апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)
Кодэкс Рэспублiкi Беларусь аб культуры
Лесной кодекс Республики Беларусь
 1. Пераклад на беларускую мову
 2. ЛЯСНЫ КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

(апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)

Налоговый кодекс Республики Беларусь (Общая часть) ПАДАТКОВЫ КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ (АГУЛЬНАЯ ЧАСТКА)

(апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)

Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть)
Трудовой кодекс Республики Беларусь
 1. Пераклад на беларускую мову
 2. ПРАЦОЎНЫ КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
  (апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)
Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь КРЫМІНАЛЬНА-ВЫКАНАЎЧЫ КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)
Слоўнік замен (word, pdf)
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь
Уголовный кодекс Республики Беларусь
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь ГАСПАДАРЧЫ ПРАЦЭСУАЛЬНЫ КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
(апрацаваны методыкай вычыткі неафіцыйны пераклад тэксту)
Слоўнік замен (word, pdf)
 1. Состоялось заседание экспертного совета по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык
 2. Кодексы Республики Беларусь
 3. Помнікі гісторыі права Беларусі
 4. Выкарыстанне сістэм машыннага перакладу і сістэмы сінтэзу маўлення для забеспячэння даступнасці заканадаўчых тэкстаў для людзей з інваліднасцю па зроку / Ю.С. Гецэвіч, В.В. Варановіч, А.У. Бабкоў // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2019) : доклады XVIII Международной конференции, Минск, 21 ноября 2019 г. / ОИПИ НАН Беларуси ; под науч. ред. А.В. Тузиков, Р.Б. Григянец, В.Н. Венгеров. – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2019. – C. 190-193.
 5. Выкарыстанне сістэм машыннага перакладу і сінтэзу маўлення для забеспячэння даступнасці заканадаўчых тэкстаў на розных мовах у Рэспубліцы Беларусь / Ю.С. Гецэвіч, А.А. Кірдун // Информационные технологии и право : Правовая информатизация — 2018 : сб. материалов VI Междунар. науч.-практ. конф. (г. Минск, 17 мая 2018 г.) / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь ; под общ. ред. Е. И. Коваленко. — Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2018. — C. 123-128.
 6. Вычытка тэксту вялікага памеру на беларускай мове / М.У. Марчык, С.І. Лысы, Ю.С. Гецэвіч // Лингвистика, лингводидактика, лингвокультурология: актуальные вопросы и перспективы развития : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1–2 марта 2018 г. / редкол. : О. Г. Прохоренко (отв. ред.) [и др.]. — Минск : Издательский центр БГУ, 2018. — C. 58-63.
 7. Вычытка і генерацыя тэкстаў вялікага памеру на беларускай мове / М.У. Марчык, Г.Р. Станіславенка, С.І. Лысы, Ю.С. Гецэвіч // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2017) : доклады XVI Международной конференции, Минск, 16 ноября 2017 г. / ОИПИ НАН Беларуси ; под науч. ред. А.В. Тузиков, Р.Б. Григянец, В.Н. Венгеров. — Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2017. — C. 305-310.
 8. Hetsevich, Yu. Creation of a legal domain corpus for the Belarusian NooJ module: texts, dictionaries, grammars / Yu. Hetsevich, Ya. Zianouka, V. Varanovich, M. Suprunchuk, Ts. Prakapenka, Dm. Dzenisiuk // 15th International Conference NooJ 2021: Book of Abstracts / Virtual conference Besançon ; ed. Magali Bigey, Annabel Richton, Max Silberztein, Izabella Thomas. – France June 9-11, 2021. – P. 36-37.
Падзякі
Выказваем падзяку
 • Нацыянальнаму цэнтру прававой інфармацыі Рэспублікі Беларусь за прадстаўлены доступ да Інфармацыйна-пошукавай сістэмы «ЭТАЛОН-ONLINE»
 • Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту за стварэнне і выкарыстанне напрацовак праекта ў навучальных працэсах і ў напісанні курсавых і дыпломных прац
 • Усім, хто даслаў свае заўвагі і прапановы для праекта
Планы праекта
 1. Зрабіць да 09.2021 г. паралельныя корпусы тэкстаў і маўленьня юрыдычнай тэматыкі на беларускай і рускай мовах.
 2. Распрацаваць мадэль корпуса тэкстаў юрыдычнай тэматыкі для зручнага пошуку тэрмінаў (слоў) у тэкстах і іх адпаведных кантэкстаў у сістэме NooJ.
 3. Дадаць слоўнікі рускіх і беларускіх тэрмінаў юрыдычнай тэматыкі ў спіс напрацаваных рэсурсаў.
 4. Дадаць агучаныя версіі тэкстаў юрыдычнай тэматыкі ў спіс напрацаваных рэсурсаў.
 5. Распрацаваць сістэму распазнавання маўлення па тэкстах юрыдычнай тэматыкі.
 6. Распрацаваць інтэлектуальную сістэму пошуку інфармацыі па неструктураваных тэкставых і маўленчых запытах.
Хто і як можа далучыцца?
У межах усіх частак праекту (рэалізацыі і планаў) магчымае напісанне навуковых праектаў, артыкулаў, курсавых, дыпломных, магістарскіх і аспіранцкіх прац. Да ўдзелу ў праекце запрашаюцца ўсе зацікаўленыя ў навуковых даследаваннях па стварэнні і тэставанні сістэм па апрацоўцы тэксту і маўлення.
Кантакт
Просім ліставаць з прапановамі паляпшэнняў і жаданнем далучыцца да праекта праз старонку кантактаў – https://ssrlab.by/kantakty

 

 

 

 

 

 

Калі Вы знайшлі ў тэксце памылку правапісу, калі ласка, выдзеліце гэты тэкст і націсніце Ctrl+Enter.