Пра заснавальніка лабараторыі – у энцыклапедыях


Найвялікшыя энцыклапедыі Беларусі маюць наступныя вытрымкі пра заснавальніка Лабараторыі распазнавання і сінтэзу маўлення:

ЛАБАНАЎ Барыс Мяфодзьевіч (н. 18.7.1938, г. Пракоп’еўск Кемераўскай вобл., Расія), бел. вучоны ў галіне тэхнічнай кібернетыкі. Д-р тэхн. н. (1985). Скончыў Мінскі радыётэхн. ін-т (1965). 3 1974 у Мінскім аддзеле Цэнтр. НДІ сувязі, з 1988 у Ін-це тэхн. кібернетыкі Нац. АН Беларусі. Навук. працы па аўтам. распазнаванні і сінтэзе мовы. Распрацаваў тэарэт. асновы і метады аналізу і сінтэзу мовы, прыстасаванні сінтэзу рус. і бел. моў, прылады распазнавання моў.

 

Тв.: Синтезнрованная речь в системах массового обслужнвання. М., 1983 (разам з В.Я.Кучаравым); Искусственный интеллект. Справ. Кн. 1. М., 1990 (у сааўт.). М.Л.Савік.

labanau_star80_bielaruskajaencyklapiedyjatom9

Крыніца: Беларуская энцыклапедыя, том 9.

 

ЛОБАНОВ Борис Мефодьевич (р 18.7.1938, г. Прокопьевск Кемеровской обл., Россия), бел. учёный в области технич. кибернетики. Д-р тех-нич. н. (1985). Окончил Минский радиотехнич. ин-т (1965). С 1974 зав. лаб. в Минском отделе Центр. НИИ связи, с 1988 – в Объединённом ин-те проблем информатики НАН Беларуси. Науч. работы по автоматическому распознаванию и синтезу речи. Разработал теорет. основы и методы анализа и синтеза речи, приборы её распознавания, приспособления синтеза рус. и бел. языков.

 

Сот.: Искусственный интеллект: Справ. Кн. 1. М.. 1990 (в соавт.); История создания и развития в Беларуси компьютерных систем распознавания и синтеза речи // Информатика. 2004. №4.

lobanov_star524_respublikabelarustom4

Крыніца: Республика Беларусь, том 4.

Калі Вы знайшлі ў тэксце памылку правапісу, калі ласка, выдзеліце гэты тэкст і націсніце Ctrl+Enter.