Лематызатар


Сэрвіс «Лематызатар» прызначаны для вызначэння пачатковых форм слоў. На ўваход сэрвісу падаецца адвольны тэкст на беларускай мове. Вынікам працы сэрвісу з’яўляецца спіс слоў уваходнага тэксту з іх пачатковымі формамі, а таксама спіс слоў, пачатковую форму якіх не ўдалося вызначыць.

 

Доступ да сэрвіса праз API

Для доступу да сэрвіса “Лематызатар” праз API, неабходна адправіць AJAX-запыт тыпу POST на адрас https://corpus.by/Lemmatizer/api.php. Праз масіў data перадаюцца наступныя параметры:

 • text — адвольны ўваходны тэкст на беларускай мове.
 • knownList — спіс слоў з вызначанымі карыстальнікам пачатковымі формамі.
 • localDelimiter — раздзяляльнік выніковай інфармацыі – сімвал, які будзе раздзяляць слова, яго пачатковую форму і назву слоўніка ў выніковым спісе.
 • dictionaryNames — маркер неабходнасці ўказання слоўнікаў, з якіх узята інфармацыя.
 • horizontalFormat — маркер неабходнасці падачы ўсёй выніковай інфармацыі ў адзін радок; калі маркер не адзначаны, то інфармацыя па кожным слове падаецца ў асобныя радкі.
 • Маркеры выкарыстання слоўнікаў:
  • sbm1987 — «Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне / пад рэд. М.В. Бірылы. – Мінск, 1987».
  • noun2013 — назоўнікі паводле кнігі «Граматычны слоўнік назоўніка / навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2013».
  • adjective2013 — прыметнікі паводле кнігі «Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя / навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2013».
  • numeral2013 — лічэбнікі паводле кнігі «Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя / навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2013».
  • pronoun2013 — займеннікі паводле кнігі «Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя / навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2013».
  • verb2013 — дзеясловы паводле кнігі «Граматычны слоўнік дзеяслова / навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2013».
  • adverb2013 — прыслоўі паводле кнігі «Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя / навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2013».
  • zalizniak — «Грамматический словарь русского языка: Словоизменение / А.А. Зализняк. — Москва : Русский язык, 1980. — 880 c.».

Прыклад AJAX-запыту:

$.ajax({
   type: “POST”,
   url: “https://corpus.by/Lemmatizer/api.php”,
   data:{
      “text”: “Груша цвіла апошні год. Усе галіны яе, усе вялікія расохі, да апошняга пруціка, былі ўсыпаны буйным бела-ружовым цветам.”,
      “knownList“: “расохі_расоха”,
      “localDelimiter”: “|”,
      “dictionaryNames”: 1,
      “horizontalFormat”: 0,
      “sbm1987”: 1
   },
   success: function(msg){ },
   error: function() { }
});

Сервер верне JSON-масіў з уваходным тэкстам (параметр text), выніковым спісам слоў з інфармацыяй пра іх пачатковыя формы (параметр result) і спіс невядомых сэрвісу слоў (параметр unknownWords). Напрыклад, па вышэй прыведзеным AJAX-запыце будзе сфарміраваны наступны адказ:

[
   {
      “text”: “Груша цвіла апошні год. Усе галіны яе, усе вялікія расохі, да апошняга пруціка, былі ўсыпаны буйным бела-ружовым цветам.”,
      “result”: “гру+ша|груша|sbm1987
цвіла+|цвісці|sbm1987
апо+шні|апошні|sbm1987|апо+шні|апошні|sbm1987
го+д|год|sbm1987|го+д|год|sbm1987
.|ЗнакПрыпынку
усе+|увесь|sbm1987|усе+|увесь|sbm1987
галі+ны|галіна|sbm1987|галі+ны|галіна|sbm1987|галі+ны|галіна|sbm1987|галіны+|галіна|sbm1987|галі+ны|галіна|sbm1987|галі+ны|галіна|sbm1987
яе+|ён|sbm1987|яе+|ён|sbm1987|яе+|яго|sbm1987|яе+|яго|sbm1987|яе+|яго|sbm1987|яе+|яго|sbm1987|яе+|яго|sbm1987|яе+|яго|sbm1987|яе+|яго|sbm1987
,|ЗнакПрыпынку
усе+|увесь|sbm1987|усе+|увесь|sbm1987
вялі+кія|вялікі|sbm1987|вялі+кія|вялікі|sbm1987
расохі|расоха|known
,|ЗнакПрыпынку
да+|да|sbm1987|да+|да|sbm1987
апо+шняга|апошні|sbm1987|апо+шняга|апошні|sbm1987|апо+шняга|апошні|sbm1987
пруціка|НевядомаеСлова
,|ЗнакПрыпынку
бы+лі|быль|sbm1987|бы+лі|быль|sbm1987|бы+лі|быль|sbm1987|бы+лі|быль|sbm1987|бы+лі|быль|sbm1987|былі+|быць|sbm1987
ўсы+паны|усыпаны|sbm1987|ўсы+паны|усыпаны|sbm1987|ўсы+паны|усыпаны|sbm1987|ўсы+паны|усыпаны|sbm1987
буйны+м|буйны|sbm1987|буйны+м|буйны|sbm1987|буйны+м|буйны|sbm1987|буйны+м|буйны|sbm1987|буйны+м|буйны|sbm1987
бе=ла-ружо+вым|бела-ружовы|sbm1987|бе=ла-ружо+вым|бела-ружовы|sbm1987|бе=ла-ружо+вым|бела-ружовы|sbm1987|бе=ла-ружо+вым|бела-ружовы|sbm1987|бе=ла-ружо+вым|бела-ружовы|sbm1987
цве+там|цвет|sbm1987|цве+там|цвет|sbm1987
.|ЗнакПрыпынку”,

      “unknownWords”: “пруціка”
   }
]

 

Спасылкі на крыніцы

Старонка сэрвіса: https://corpus.by/Lemmatizer/?lang=be

Калі Вы знайшлі ў тэксце памылку правапісу, калі ласка, выдзеліце гэты тэкст і націсніце Ctrl+Enter.