Пераўтварэнне маўленчага сігналу ў фанемную і прасадычную транскрыпцыю