2012

Лобанов, Б.М. Лобановы ХХ-й век / Б.М. Лобанов. Минск : СамИздательство Б.М. Лобанова, 2012. – 232 с.

Извините, этот техт доступен только в “Американский Английский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

(Беларуская) Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Сучасная электронная бібліятэка школьніка і адаптацыя УДК для яе на беларускую мову / Ю.С. Гецэвіч, С.А. Гецэвіч, С.А. Філімонаў, К.В. Ломаць, Д.А. Кушнароў, А.А. Сіняк // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2012) : доклады XI Международной конференции (Минск, 15 ноября 2012 г.). – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2012. – С. 389–394.

(Беларуская) Чытаць больш...

Семантическая технология проектирования белорусско- и русскоязычных ЕЯ-интерфейсов вопросно-ответных систем / С.А. Гецевич, Ю.С. Гецевич, О.Е. Елисеева, В.А. Житко, А.А. Кузьмин // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS–2012) : материалы II Междунар. науч.-техн. конф., Минск, 16–18 февраля 2012 г. / редкол. : В.В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2012 г. – С. 401–412.

Извините, этот техт доступен только в “Беларуская” и “Американский Английский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

(Беларуская) Чытаць больш...

(Беларуская) Алгарытмы лінгвістычнай апрацоўкі тэкстаў для сінтэзу маўлення на беларускай і рускай мовах : дысертацыя на атрыманне навуковай ступені кандыдата тэхнічных навук : спецыяльнасць 05.13.01 Сістэмны аналіз, кіраванне і апрацоўка інфармацыі / Гецэвіч Юрый Станіслававіч ; навуковы кіраўнік Лабанаў Б. М. ; Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. — Мінск, 2012. — 184, [6] л. : іл., табл., схемы. — Ч. тэксту рус. — Бібліягр.: л. 153-164. — Абаронена 26.06.2012

(Беларуская) Чытаць больш...

Hetsevich, Y. Overview of Belarusian And Russian dictionaries and their adaptation for NooJ / Y. Hetsevich, S. Hetsevich // Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena: Selected Papers from the NooJ 2011 Intern. Conf. / eds. Vučković Kristina, Bekavac Božo, Silberztein Max. – Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2012. – P. 29–40.

Извините, этот техт доступен только в “Беларуская” и “Американский Английский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language. Automatic Processing of Various Levels of Linguistic Phenomena Cambridge Scholars Publishing

(Беларуская) Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Ідэнтыфікацыя выразаў з адзінкамі вымярэння ў навукова-тэхнічных і прававых тэкстах на беларускай і рускай мовах / Ю.С. Гецэвіч, А.М. Скопінава // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2012) : доклады XI Международной конференции (Минск, 15 ноября 2012 г.). – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2012. – С. 260–265.

(Беларуская) Чытаць больш...

(Беларуская) Алгарытмы лінгвістычнай апрацоўкі тэкстаў для сінтэзу маўлення на беларускай і рускай мовах : аўтарэферат дысертацыі на атрыманне навуковай ступені кандыдата тэхнічных навук : спецыяльнасць 05.13.01 Сістэмны аналіз, кіраванне і апрацоўка інфармацыі / Гецэвіч Юрый Станіслававіч ; Дзяржаўная навуковая ўстанова “Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі”. — Мінск, 2012. — 21 с. : схемы, табл. — Рэзюмэ на беларускай, рускай, англійскай мовах. — Бібліяграфія: с. 17—18 (16 назв.), бібліяграфія ў тэксце

(Беларуская) Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Распрацоўка сінтэзатара беларускага і рускага маўленняў па тэксце для мабільных і інтэрнэт-платформаў / Ю.С. Гецэвіч, Д.А. Пакладок, Д.В. Брэк // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2012) : доклады XI Международной конференции (Минск, 15 ноября 2012 г.). – Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2012. – С. 254–259.

(Беларуская) Чытаць больш...

Веремей, В.В. Алгоритмы создания и пополнения грамматического словаря русского языка для синтеза речи по тексту / В.В. Веремей, Л.И. Цирульник / Информатика – 2012 – № 1 – С.61-68.

Извините, этот техт доступен только в “Беларуская” и “Американский Английский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

(Беларуская) Чытаць больш...

Лобанов, Б.М. Исторические предпосылки создания систем синтеза белорусской речи / Б.М. Лобанов // Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы: пр. Міжнар. навук. канф., Мінск, 20-21 лістапада 2012 г. – С. 47-53.

(Беларуская) Чытаць больш...

Гецэвіч, Ю.С. Аўтаматычная тэкставая, прасадычная і фанетычная апрацоўка тэкстаў у сінтэзатары маўлення Multiphone / Ю.С. Гецэвіч // Фанетычная праграма слова ў функцыянальна-стылістычным і эксперыментальным аспектах: сучасны стан і перспектывы: пр. Міжнар. навук. канф., Мінск, 20-21 лістапада 2012 г. – С. 53-61.

(Беларуская) Чытаць больш...

Hetsevich, Yu.S. Belarusian and Russian linguistic modules processing for the system NooJ as applied to text-to-speech synthesis / Yu.S. Hetsevich, S.A. Hetsevich, B.M. Lobanov // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 30 мая – 3 июня 2012 г.). Вып. 11 (18): В 2 т. Т.1: Основная программа конференции. – М.: Изд-во РГГУ, 2012. – С. 198-212.

(Беларуская) Чытаць больш...

Скопинова, Е.Н. Виды лингвистической валентности как система / Е.Н. Скопинова // Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов. Вып. 8: в 2-х т. Т. 2 / сост. С.В. Анцух; под общ. ред. В.Г. Шадурского. – Минск : Четыре Четверти, 2012. – С. 376–378.

Извините, этот техт доступен только в “Беларуская” и “Американский Английский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

(Беларуская) Чытаць больш...

Гецевич, Ю.С. Мультиязычная система синтеза речи на языках народов России и СНГ / Ю.С. Гецевич, Б.М. Лобанов, Д.А. Покладок // Россия – Беларусь – Сколково : единое инновационное пространство : тезисы Междунар. науч. конф., Минск, 19 сентября 2012 г. / Нац. акад. наук Беларуси ; НКО Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий ; редкол.: С.Я. Килин [и др.]. – Минск, 2012. – С. 213–216.

(Беларуская) Чытаць больш...

Hetsevich, Y. Belarusian module for NooJ // Y. Hetsevich, S. Hetsevich, B. Lobanov, Ya. Yakubovich // NooJ web-site [Electronic resourse]. – 2012. Mode of access : http://www.nooj4nlp.net/pages/belarusian.html. – Date of access : 16.03.2012.

Извините, этот техт доступен только в “Беларуская” и “Американский Английский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language. The downloadable Belarusian module for NooJ includes :   — several texts and […]

(Беларуская) Чытаць больш...