Гецэвіч, Ю.С. Кампаненты ідэнтыфікацыі колькасных выразаў з адзінкамі вымярэння ў тэкстах на беларускай і рускай мовах / Гецэвіч Ю.С., Скопінава A.M. // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем = Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS–2013) : материалы III Междунар. науч.-техн. конф. (Минск, 21–23 февраля 2013 года) / редкол. : В.В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУИР, 2013 г. – С. 319–328.Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 50863672 bytes) in /home/sudouser/ssrlab.by/wp-includes/class-requests.php on line 644