(Беларуская) Ідэнтыфікатар амографаў


Извините, этот техт доступен только в “Беларуская” и “Американский Английский”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Сэрвіс «Ідэнтыфікатар амографаў» прызначаны для распазнавання і вылучэння ў тэксце амографаў. На ўваход сэрвісу падаецца электронны тэкст, па выніках апрацоўкі карыстальнік атрымлівае спіс знойдзеных у тэксце амографаў з іх падрабязнымі дадзенымі.

 

Асноўныя тэрміны і паняцці

Аманімія – супадзенне слоў ці іх форм пры поўнай адрознасці ў значэнні. Ад аманіміі важна адрозніваць полісемію (наяўнасць некалькіх значэнняў у аднаго слова).

Амонімы – розныя па значэнні, але аднолькавыя па напісанні і гучанні адзінкі мовы (словы, марфемы і інш.). Напрыклад, тур – першабытны дзікі бык, тур – этап адбору і тур – паездка па розных мясцінах.

Амаграфія – уласцівасць двух ці некалькіх знакаў, што маюць адну графічную форму, але розныя значэнні. Амаграфія – гэта графічная аманімія.

Амографы – словы, якія маюць аднолькавае напісанне і рознае вымаўленне. Напрыклад, му́зыка і музы́ка.

 

Практычная каштоўнасць

Сэрвіс будзе карысным для ўсіх патрэб знаходжання амографаў. Такія патрэбы могуць узнікнуць:

 • Пры правядзенні даследавання пэўнага тэксту на наяўнасць і функцыянаванне ў ім амографаў. Даследаванні дадзенага кшталту могуць быць карыснымі для корпуснай лінгвістыкі;
 • Пры падрыхтоўцы тэксту да апрацоўкі сінтэзатарам маўлення з мэтай атрымаць гукавы тэкст. Своечасовае выяўленне амографаў і правільная расстаноўка націскаў дазволяць значна павысіць якасць працы маўленчага сінтэзатара.

Апрацоўка тэксту дадзеным сэрвісам – адзін з этапаў методыкі вычыткі тэксту вялікага памеру, дзе сэрвіс дапамагае выявіць амографы для далейшай расстаноўкі націскаў у тых выпадках амаграфіі, ад якіх залежыць сэнс тэксту.

 

Асаблівасці сэрвіса

Ідэнтыфікацыя амографаў ідзе па некалькіх слоўніках, да якіх звяртаецца сэрвіс:

SBM1987 (паводле публікацыі “Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне / пад рэд. М.В. Бірылы. – Мінск, 1987”)

SBM2012initial (пачатковыя формы паводле публікацыі “Слоўнік беларускай мовы. / навук. рэд. А.А. Лукашанец, В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2012”)

NOUN2013 (паводле публікацыі “Граматычны слоўнік назоўніка / навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2013”)

ADJECTIVE2013 (паводле публікацыі “Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя / навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2013”)

NUMERAL2013 (паводле публікацыі “Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя / навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2013”)

PRONOUN2013 (паводле публікацыі “Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя / навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2013”)

VERB2013 (паводле публікацыі “Граматычны слоўнік дзеяслова / навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2013”)

ADVERB2013 (паводле публікацыі “Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя / навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2013”)

ZALIZNIAK (паводле публікацыі “Грамматический словарь русского языка: Словоизменение / А.А. Зализняк. – Москва : Русский язык, 1980. – 880 c.”)

CMU (паводле “Carnegie Mellon University Pronouncing Dictionary”)

*UWP_BE (беларускія словы са слоўніка, які даступны па спасылцы)

*UWP_RU (рускія словы са слоўніка, які даступны па спасылцы)

Слоўнікі, адзначыныя *, знаходзяцца ў працэсе пашырэння слоўнікавай базы.

Карыстальнік можа абраць з дадзенага спісу тыя слоўнікі, якія яму патрэбныя для аналізу тэксту. Напрыклад, для пошуку амаграфіі ў тэксце на беларускай мове мэтазгодна абраць слоўнікі SBM1987, SBM2012initial і іншыя, на рускай мове – толькі слоўнік ZALIZNIAK, на англійскай мове – толькі слоўнік CMU.

Апрацоўка тэксту сэрвісам на дадзены момант мае наступныя асаблівасці:

– Пошук ажыццяўляецца па кожным абраным карыстальнікам слоўніку асобна. Гэта значыць, што выпадкі міжмоўнай амаграфіі кшталту бел. «выго́да» (1.Усё, што задавальняе максімальныя запатрабаванні, чым зручна карыстацца; 2. Прыволле) – рус. «вы́года» (Прыбытак, даход, які атрымліваецца з чаго-небудзь) ці бел. «свая́» (прыналежны займеннік) – рус. «сва́я» (брус, які забіваецца ў грунт для апоры збудавання) выяўленыя не будуць. Калі міжмоўная амаграфія прысутнічае, але для слова могуць быць знойдзеныя амаграфічныя варыянты ў межах адной мовы, напрыклад, як у выпадках «го́дны» і «годны́» для рускай мовы (адна з форм прысутнічае таксама ў беларускай мове) ці «ра́са» і «раса́» для беларускай мовы (адна з форм прысутнічае таксама ў рускай мове), сэрвісам будзе прадэманстравана толькі амаграфія ў межах адной мовы.

– Для ажыццяўлення карэктнага пошуку ў слоўніках словы папярэдне прыводзяцца да аднаго рэгістру – верхняга ці ніжняга (у залежнасці ад слоўніка). Таксама на дадзены момант слоўнікі, якія можна падключыць, не змяшчаюць уласныя імёны. Гэта значыць, што выпадкі кшталту рус. «Ко́ли» (мужчынскае імя ў родным склоне) і «коли́» (загадны лад 2-й асобы адзіночнага ліку дзеяслова «колоть») ці «Ма́ши» (жаночае імя ў родным склоне) і «маши́» (загадны лад 2-й асобы адзіночнага ліку дзеяслова «махать») не будуць разглядацца сэрвісам як амаграфічныя.

– Літары рускага алфавіта «е» і «ё» лічацца сэрвісам рознымі. Гэта значыць, што выпадкі амаграфіі кшталту «же́ны» («жёны») і «жены́» не будуць пазначаныя як амаграфічныя.

– Паводле Оксфардскага слоўніка, у ангельскай мове слова «Homograph» азначае «a word that is spelt like another word but has a different meaning from it, and may have a different pronunciation, for example bow /baʊ/, bow /bəʊ/» (бел. «слова, якое пішацца так, як іншае слова, але мае рознае з ім значэнне і можа мець рознае вымаўленне, напрыклад, bow /baʊ/, bow /bəʊ/»). Гэта значыць, што ангельскія амографы вызначаюцца сэрвісам па іншых правілах. Напрыклад, амографам будзе з’яўляцца слова «awesome», паколькі яно мае розныя варыянты вымаўлення пачатковага галоснага, а таксама «record», паколькі мае адно напісанне для слоў з рознымі значэннямі (дзеяслова і назоўніка), да таго ж вымаўленне дадзеных слоў розніцца націскамі.

 

Алгарытм працы сэрвіса

Уваходныя дадзеныя алгарытму:

 • Карыстальніцкі тэкставы ўвод, UText;
 • Мноства слоўнікаў, падключаных карыстальнікам, Dictionaries;
 • Мноства кірылічных сімвалаў у верхнім і ніжнім рэгістры, LettersCyr;
 • Мноства лацінскіх сімвалаў у верхнім і ніжнім рэгістры, LettersLat;
 • Мноства дадатковых сімвалаў (апострафы, сімвалы націскаў, злучок), AdditionalCharacters.

Пачатак алгарытму.

Крок 1.1. Стварэнне мноства асноўных сімвалаў MainCharacters шляхам зліцця мностваў LettersCyr і LettersLat.

Крок 1.2. Раздзяленне UText на мноства ParagrapsArr паводле сімвала пераводу радка. Стварэнне пустога асацыятыўнага масіву UniqueWordsArr для наступнага запісу ўнікальнх слоў, знойдзеных у ParagrapsArr.

Крок 1.3. Для кожнага элемента Paragraph мноства ParagrapsArr выканаць крокі 1.3.1. – 1.3.4.

Крок 1.3.1. Выдаліць з Paragraph усе пачатковыя і канцавыя сімвалы водступаў.

Крок 1.3.2. Калі Paragraph = ∅, перайсці да наступнага элемента Paragraph і выканаць крок 1.3.1.

Крок 1.3.3. Стварэнне масіву WordsArr і запаўненне яго элементамі, складзенымі са зместу Paragraph. «Элементам» лічыцца спецыяльны набор сімвалаў ад пачатку радка да прабелу, ад прабелу да прабелу і ад прабелу да канца (або сімвалу пераводу) радка, які адпавядае шаблону <[1 сімвал MainCharacters]+[0 або больш сімвалаў MainCharacters і AdditionalCharacters]> альбо шаблону <[ 0 або больш сімвалаў MainCharacters]>. Стварэнне пераменнай WordsCnt і запіс у яе колькасці элементаў WordsArr.

Крок 1.3.4. Для I = 0; I < WordsCnt, I++ выканаць крокі 1.3.4.1. – 1.3.4.2.

Крок 1.3.4.1. Стварэнне пераменнай Word = WordsArr[I].

Крок 1.3.4.2. Калі Word ≠ ∅, прывесці ўсе сімвалы Word да ніжняга рэгістра і замяніць усе пачатковыя сімвалы «ў» на «у» (неабходня для наступнага карэктнага пошуку ў слоўніках). Паспрабаваць запісаць Word у асацыятыўны масіў UniqueWordsArr, выкарыстоўваючы значэнне Word у якасці ключа і прысвоіўшы яму значэнне 1. Калі слова паводле ключа Word ужо прысутнічае у UniqueWordsArr, інкрэментаваць адпаведнае яму значэнне.

Крок 2.1. Стварэнне асацыятыўнага масіву UniqueHomographsArr для наступнага запісу ўнікальных амографаў і спадарожнай інфармацыі.

Крок 2.2. Для кожнага UniqueWord у UniqueWordsArr і кожнага Dictionary у Dictionaries выканаць крокі 2.2.1. – 2.2.3.

Крок 2.2.1. Стварыць асацыятыўныя масівы AccentArr і ResultArr. Калі Dictionary = Homographs_ Be (гэта значыць, што на дадзеным кроку цыкла праглядаецца слоўнік з такою назвай), праверыць, ці прысутнічае ў Dictionary элемент, ідэнтычны бягучаму элементу UniqueWord. Калі прысутнічае, запісаць у масіў AccentArr значэнне элемента слоўнікавага артыкула Category, які адпавядае бягучаму UniqueWord, а ў масіў ResultArr – значэнне адпаведных элементаў слоўнікавага артыкула AccentedWord, Category і LexemeId, пасля чаго перайсці да кроку 2.2.3. Інакш – перайсці да наступнага кроку.

Крок 2.2.2. Калі Dictionary ≠ Homographs_Be, выканаць крокі 2.2.2.1. – 2.2.2.3.

Крок 2.2.2.1. Стварыць пераменную UniqueWordWithSlashes і запісаць у яе значэнне бягучага UniqueWord, акружанае сімваламі слэша. Калі пры гэтым UniqueWordWithSlashes складаецца толькі з сімвалаў, якія належаць да мноства LettersLat, акружаных сімваламі слэша, прывесці ўсе сімвалы UniqueWordWithSlashes да верхняга рэгістра. Стварыць пераменную Query для захоўвання запыту да слоўнікавай базы і сфарміраваць яе значэнне згодна з шаблонам «SELECT * FROM %s WHERE word=’%s», где %s – значэнне UniqueWordWithSlashes. Дадзены крок неабходны для ажыццяўлення карэктнага пошуку па слоўнікавых базах.

Крок 2.2.2.2. Калі паводле запыту, запісанага ў пераменнай Query, у бягучым Dictionary удалося знайсці якія-небудзь дадзеныя, то да таго моманту, пакуль стандартная функцыя звароту да базы дадзеных не дойдзе да апошняга радка Row у табліцы вынікаў, выконваць крокі 2.2.2.2.1. – 2.2.2.2.3.

Крок 2.2.2.2.1. Стварыць пераменную AccentedWord. Калі ў бягучым Row зададзены элемент слоўнікавага артыкула Accent, запісаць у AccentedWord яго значэнне, прыведзеная да ніжняга рэгістра; калі пры гэтым у AccentedWord адсутнічае сімвал «+», завяршыць дадзены крок цыкла, перайсці да наступнага Row і выканаць 2.2.2.2.1. яшчэ раз. Калі элемент Accent не зададзены, запісаць у AccentedWord значэнне элемента Transcription, прыведзенае да ніжняга рэгістра.

Крок 2.2.2.2.2. Калі ў бягучым Row задедзены і элемент LexemeId, і элемент Tag, рэініцыялізаваць Query значэннем значением «SELECT * FROM tags WHERE tag=’%s’ LIMIT 1», дзе %s – значэнне элемента Tag, і паспрабаваць знайсці якія-небудзь дадзеныя паводле гэтага запыту. Калі дадзеныя ўдалося знайсці, то для кожнага радка табліцы вынікаў запісаць у створаную пераменную CategoryVar значэнне элемента слоўнікавага артыкула Category (калі ён зададзены), а ў пераменную LexemeIdVar – значэнне элемента слоўнікавага артыкула LexemeId, пасля чаго вызваліць сістэмныя рэсурсы ад вынікаў запыту.

Крок 2.2.2.2.3. Запісаць у масіў AccentArr значэнне CategoryVar, у масіў ResultArr – значэнні AccentedWord, CategoryVar і LexemeIdVar.

Крок 2.2.2.3. Ачысціць сістэмныя рэсурсы ад вынікаў запытаў да слоўнікавых баз дадзеных.

Крок 2.2.3. Калі ў AccentArr прысутнічае больш за адзін элемент, выканаць крокі 2.2.3.1. – 2.2.3.8.

Крок 2.2.3.1. Калі ў UniqueHomographsArr не зададзены элемент, роўны бягучаму UniqueWord, задаць такі элемент у выглядзе пустога масіву. Стварыць пераменную AccentList і ініцыялізаваць яе пустым значэннем.

Крок 2.2.3.2. Для кожнага элемента AccentedWord у AccentArr (дадзенаму элементу адпавядае свой масіў CategoryArr) здзейсніць наступныя дзеянні ў прамым парадку:

 • Дадаць да AccentList значэнне бягучага AccentedWord.
 • Калі CategoryArr ≠ ∅, дадаць да AccentList радок «&nbsp;<small>(» значэнне ўсіх унікальных элементаў CategoryArr, аб’яднаных у радок з дапамогай радка «, », і радок «)</small>».
 • Дадаць да AccentList радок «<br>\n».

Крок 2.2.3.3. Замяніць у AccentList усе камбінацыі [любы сімвал + сімвал «=»] на той жа сімвал, але забяспечаны сімвалам пабочнага націску і акружаны тэгамі HTML для надання яму сіняга колеру. Замяніць у AccentList усе камбінацыі [любы сімвал + сімвал «+»] на той жа сімвал, але забяспечаны сімвалам асноўнага націску і акружаны тэгамі HTML для надання яму чырвонага колеру.

*** Крокі 2.2.3.2. і 2.2.3.3. неабходныя для фарміравання карэктнай выдачы***

Крок 2.2.3.4. Выдаліць з ResultArr значэнні, якія паўтараюцца. Стварыць асацыятыўныя масівы LexemeIdArr і CategoryArr.

Крок 2.2.3.5. Калі элемент HomographArray, які адпавядае бягучаму UniqueWord, які ў сваю чаргу адпавядае бягучаму Dictionary, не зададзены (тут і далей гэты элемент будзе названы як X), то для кожнага элемента WordInfo у ResultArr праверыць, ці зададзены ў ім элемент слоўнікавага артыкула Category і элемент LexemeId. Калі хаця б адзін з дадзеных элементаў не зададзены, запісаць у X значэнне Accents, роўнае AccentList, і значэнне Type, роўнае  «-» (г. зн. тым амаграфіі не вызначаны).

Крок 2.2.3.6. Калі пасля папярэдняга кроку X не зададзены, то для кожнага элемента WordInfo у ResultArr праверыць, ці зададзены ў LexemeIdArr элемент WordInfo, які ў сваю чаргу адпавядае элементу слоўнікавага артыкула LexemeId. Калі не зададзены, зрабіць яго роўным адзінцы, інакш запісаць у X значэнне Accents, роўнае AccentList, і значэнне Type, роўнае «one paradigm» (г. зн. амографы належаць да адной парадыгмы скланення або спражэння).

Крок 2.2.3.7. Калі пасля папярэдняга кроку X не зададзены, то для кожнага элемента WordInfo у ResultArr праверыць, ці зададзены ў CategoryArr элемент WordInfo, які ў сваю чаргу адпавядае элементу слоўнікавага артыкула Category. Калі не зададзены, зрабіць яго роўным адзінцы, інакш запісаць у X значэнне Accents, роўнае AccentList, і значэнне Type, роўнае «one part of speech» (г. зн. амографы належаць да адной часціны мовы).

Крок 2.2.3.8. Калі пасля папярэдняга кроку X не зададзены, то запісаць у X значэнне Accents, роўнае AccentList, і значэнне Type, роўнае «different parts of speech» (г. зн. амографы належаць да розных часцін мовы).

Крок 3. Фарміраванне кантэкстаў. Для кожнага элемента Paragraph мноства ParagrapsArr выканаць крокі 3.1. – 3.4.

Крок 3.1. Выдаліць з Paragraph усе пачатковыя і канцавыя сімвалы водступаў.

Крок 3.2. Калі Paragraph = ∅, перайсці да наступнага элемента Paragraph і выканаць крок 3.1.

Крок 3.3. Стварэнне масіву WordsArr і запаўненне яго элементамі, складзенымі са зместу Paragraph. «Элементам» лічыцца спецыяльны набор сімвалаў ад пачатку радка да прабелу, ад прабелу да прабелу і ад прабелу да канца (або сімвалу пераводу) радка, які адпавядае шаблону <[1 сімвал MainCharacters]+[0 або больш сімвалаў MainCharacters і AdditionalCharacters]> альбо шаблону <[ 0 або больш сімвалаў MainCharacters]>. Стварэнне пераменнай WordsCnt і запіс у яе колькасці элементаў WordsArr.

Крок 3.4. Для I = 0; I < WordsCnt, I++ выканаць крокі 3.4.1. – 3.4.3.

Крок 3.4.1. Стварэнне пераменнай Word = WordsArr[I].

Крок 3.4.2. Калі Word ≠ ∅, прывесці ўсе сімвалы Word да ніжняга рэгістра і замяніць усе пачатковыя сімвалы «ў» на «у».

Крок 3.4.3. Для элемента масіву UniqueHomographsArr, роўнага значэнню Word, запісаць у UniqueHomographsArr Y элементаў, якія ідуць у WordsArr да элемента Word, сам элемент Word і Y элементаў, якія ідуць у WordsArr пасля элемента Word, 0 ⩽ Y ⩽ 3, Y ∈ N, дзе N – мноства натуральных лікаў.

Крок 4. Фарміраванне выдачы. Для кожнага знойдзенага амографа прадставіць варыянты націску, тып амографа, колькасць сустраканняў дадзенага амографа ў зыходным тэксце, кантэксты ўжывання і назву слоўніка, у якім дадзены амограф быў знойдзены.

Канец алгарытму.

 

Апісанне інтэрфейсу карыстальніка

Карыстальніцкі інтэрфейс сэрвіса прадстаўлены на малюнку 1.

Малюнак 1 – Графічны інтэрфейс сэрвіс «Ідэнтыфікатар амографаў»

Інтэрфейс змяшчае наступныя вобласці:

 • поле ўводу электроннага тэксту;
 • поле выбару слоўнікаў;
 • кнопка «Шукаць амографы!», якая запускае апрацоўку;
 • поле вываду вынікаў, якое з’яўляецца пасля апрацоўкі і мае выгляд табліцы.

У полі вываду вынікаў выводзяцца наступныя дадзеныя:

 • слова-амограф;
 • варыянты націску ў словах-амографах;
 • тып амографа (часцінамоўнае вызначэнне);
 • колькі разоў ужываецца ў тэксце;
 • кантэксты ўжывання;
 • слоўнік(і), па якім(якіх) быў праведзены пошук амографаў.

Таксама сэрвіс прапануе карыстальніку атрымаць амографы ў форме звычайнага спіса. Каб атрымаць такі спіс, патрэбна націснуць на адпаведную спасылку ў полі вываду.

 

Карыстальніцкія сцэнары працы з сэрвісам

Сцэнар 1. Пошук па слоўніках, абраных па змаўчанні

 1. Увесці ў поле ўводу тэкст, які патрабуе вызначэння амографаў.
 2. Націснуць кнопку «Шукаць амографы!» для запуску пошуку і атрымання вынікаў.
 3. Прагледзець спіс знойдзеных амографаў у полі вываду і пры патрэбе ўнесці праўкі ў зыходны тэкст (напрыклад, паставіць націскі).

Сцэнар 2. Пошук па слоўніках, абраных карыстальнікам

 1. Увесці ў поле ўводу тэкст, які патрабуе вызначэння амографаў.
 2. Выбраць неабходныя слоўнікі.
 3. Націснуць кнопку «Шукаць амографы!» для запуску пошуку і атрымання вынікаў.
 4. Прагледзець спіс знойдзеных амографаў у полі вываду і пры патрэбе ўнесці праўкі ў зыходны тэкст (напрыклад, паставіць націскі).

Магчымы вынік працы сэрвіса прадстаўлены на малюнку 2.

Малюнак 2 – Вынік працы сэрвіса «Ідэнтыфікатар амографаў»

 

Доступ да сэрвіса праз API

Для доступу да сэрвіса «Ідэнтыфікатар амографаў» праз API неабходна адправіць AJAX-запыт тыпу POST на адрас https://corpus.by/HomographIdentifier/api.php. Праз масіў data перадаюцца наступныя параметры:

 • text – адвольны ўваходны тэкст.
 • Маркеры выкарыстання слоўнікаў:
  • sbm1987 – «Слоўнік беларускай мовы. Арфаграфія. Арфаэпія. Акцэнтуацыя. Словазмяненне / пад рэд. М.В. Бірылы. – Мінск, 1987»;
  • sbm2012initial – «Слоўнік беларускай мовы. / навук. рэд. А.А. Лукашанец, В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2012»;
  • noun2013 – назоўнікі паводле кнігі «Граматычны слоўнік назоўніка / навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2013»;
  • adjective2013 – прыметнікі паводле кнігі «Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя / навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2013»;
  • numeral2013 – лічэбнікі паводле кнігі «Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя / навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2013»;
  • pronoun2013 – займеннікі паводле кнігі «Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя / навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2013»;
  • verb2013 – дзеясловы паводле кнігі «Граматычны слоўнік дзеяслова / навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2013»;
  • adverb2013 – прыслоўі паводле кнігі «Граматычны слоўнік прыметніка, займенніка, лічэбніка, прыслоўя / навук. рэд. В.П. Русак. – Мінск : Беларус. навука, 2013»;
  • zalizniak – «Грамматический словарь русского языка: Словоизменение / А.А. Зализняк. – Москва : Русский язык, 1980. – 880 c.»;
  • cmu – «Carnegie Mellon University Pronouncing Dictionary»;
  • uwp_be – беларускія словы, сабраныя сістэмай «Апрацоўка невядомых слоў»;
  • uwp_ru – рускія словы, сабраныя сістэмай «Апрацоўка невядомых слоў».

Прыклад AJAX-запыту:

$.ajax({

type: “POST”,

url: “https://corpus.by/HomographIdentifier/api.php”,

data:{

text”: “– Маё жыццё такое аднастайнае. Я палюю на курэй, людзі палююць на мяне. Усе куры падобны адна на адну, і ўсе людзі падобны адзін на аднаго. З гэтай прычыны мне і сумнавата. Але, калі ты прыручыш мяне, жыццё маё нібы сонцам азарыцца. Я навучуся распазнаваць твае крокі сярод тысячы іншых. Калі я чую людскія крокі, я ўцякаю і хаваюся. Твае ж паклічуць мяне з нары як музыка. І потым – паглядзі! Бачыш, там, удалечыні, жытняе поле? Я не ем хлеба. Жыта мне ні да чаго. Збажына нічога не напамінае мне. І гэта так сумна! А ў цябе залатыя валасы. І як цудоўна было б, калі б ты прыручыў мяне! Залатое жыта заўсёды было б мне напамінкам пра цябе… Я палюбіў бы песню ветру ў калоссі…”,

sbm1987”: 1,

sbm2012initial”: 1

},

success: function(msg){ },

error: function() { }

});

Сервер верне JSON-масіў з уваходным тэкстам (параметр text), спісам знойдзеных у тэксце амографаў (параметр result), масівам з дэталямі выніку (параметр resultArr), колькасцю выяўленых амографаў (параметр resultCnt) і спасылкай на спіс выяўленых амографаў (параметр resultUrl). Напрыклад, па вышэй прыведзеным AJAX-запыце будзе сфарміраваны наступны адказ:

[

{

text”: “Груша цвіла апошні грод.”,

result”: “куры

людскія

нары

музыка

музыка”,

resultArr”: {

SBM1987”: {

куры”: {

accents”: “ку́ры куры́”,

type”: “адна часціна мовы”,

count”: 1,

contexts”: “… на мяне. Усе куры падобны адна на …”

},

людскія”: {

accents”: “лю́дскія людскі́я”,

type”: “адна часціна мовы”,

count”: 1,

contexts”: “… Калі я чую людскія крокі, я ўцякаю …”

},

нары”: {

accents”: “нары́ на́ры”,

type”: “адна часціна мовы”,

count”: 1,

contexts”: “… паклічуць мяне з нары як музыка. І …”

},

музыка”: {

accents”: “музы́ка му́зыка”,

type”: “адна часціна мовы”,

count”: 1,

contexts”: “… з нары як музыка. І потым – паглядзі! …”

}

},

SBM2012initial”: {

музыка”: {

accents”: “музы́ка му́зыка”,

type”: “–”,

count”: 1,

contexts”: “… з нары як музыка. І потым – паглядзі! …”

}

}

},

resultCnt”: “5”,

resultUrl”: “https://corpus.by/<…>”,

}

]

 

Спасылкі на крыніцы

Старонка сэрвіса: https://corpus.by/HomographIdentifier/?lang=be

Перакрыжаваныя спасылкі

 1. Гецэвіч, Ю.С. Камп’ютарна-лінгвістычныя сэрвісы www.corpus.by для аўтаматычнай апрацоўкі тэкстаў / Я.С. Качан, С.І. Лысы, Ю.С. Гецэвіч, Г.Р. Станіславенка, А.В. Гюнтар // Нацыянальна-культурны кампанент у літаратурнай і дыялектнай мове : зб. навук. арт. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: С. Ф. Бут-Гусаім [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2016. — C. 93-104.
 2. Казлоўская, Н.Д. Выкарыстанне камп’ютарна-лінгвістычных рэсурсаў платформы corpus.by пры перакладзе Кодэкса аб шлюбу і сям’і / Н.Д. Казлоўская, Г.Р. Станіславенка, А.В. Крывальцэвіч, М.У. Марчык, А.У. Бабкоў, І.В. Рэентовіч, Ю.С. Гецэвіч // Межкультурная коммуникация и проблемы обучения иностранному языку и переводу : сб. науч. ст. / редкол. : М.Г. Богова (отв. ред), Т.В. Бусел, Н.П. Грицкевич [и др.]. — Минск : РИВШ, 2017. — C. 137-142.
 3. Окрут, Т.І. Вырашэнне праблемы амаграфіі з дапамогай NOOJ для больш чым 50 амографаў рускай мовы / Т.І. Окрут, Д.А. Пакладок, Ю.С. Гецэвіч, Б.М. Лабанаў // Контрастивные исследования и прикладная лингвистика : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 29-30 окт. 2014 г. В 2 ч. Ч.2 / отв. ред.: А.В. Зубов, Т.П. Карпилович. – Минск : МГЛУ, 2015. — P. 79-83.
 4. Okrut, T. Context-Sensitive Homograph Disambiguation with NooJ in Belarusian and Russian Electronic Texts / T. Okrut, B. Lobanov, Y. Yakubovich // International Scientific Conference on the Automatic Processing of Natural-Language Electronic Texts “NooJ’2015″ / ed. B.M. Lobanov, Yu.S.Hetsevich. — Minsk : UIIP NASB, 2015. — P. 48.
 5. Станіславенка, Г.Р. Рэдагаванне электронных масіваў тэкстаў на беларускай мове з выкарыстаннем камп’ютарна-лінгвістычных сэрвісаў платформы www.corpus.by / Г.Р. Станіславенка, С.І. Лысы, Ю.С. Гецэвіч // Карповские научные чтения / БГУ ; под ред. А.И. Головня [и др.]. — Минск : ИВЦ Минфина, 2016. — C. 262-267.
 6. Марчык, М.У. Вычытка і генерацыя тэкстаў вялікага памеру на беларускай мове / М.У. Марчык, Г.Р. Станіславенка, С.І. Лысы, Ю.С. Гецэвіч // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2017) : доклады XVI Международной конференции, Минск, 16 ноября 2017 г. / ОИПИ НАН Беларуси ; под науч. ред. А.В. Тузиков, Р.Б. Григянец, В.Н. Венгеров. — Минск : ОИПИ НАН Беларуси, 2017. — C. 305-310.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.